Sử dụng hiệu quả Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo

Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo là một trong những chủ trương ưu tiên của Đảng, Nhà nước và là chủ trương nhất quán của ngành Y tế. Nhiều năm qua, Sở Y tế Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Ngay sau khi ban hành Quy chế, Sở Y tế – cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ đã triển khai đến các cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền ăn, ở và một phần chi phí KCB cao vượt mức chi trả của Bảo hiểm Y tế quy định cho các đối tượng thụ hưởng…

Năm 2016, tỉnh đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động của quỹ lần 1 là 1.950 triệu đồng, lần 2 là 5.207 triệu đồng. Như vậy, tổng kinh phí đã cấp cho quỹ  tính đến 30/10/2016 là 7.157 triệu đồng. Ngân sách này được chuyển về 17/17 đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm đến các bệnh viện, trung tâm y tế có số người nghèo tham gia KCB cao như: tổng kinh phí cấp cho Bệnh viện Đa khoa Định Hóa 1.500 triệu đồng, Bệnh viện A 1.210 triệu đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền 820 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Võ Nhai 740 triệu đồng… Qua đó, đã giúp cho người nghèo, dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị tại các cơ sở KCB công lập. Bệnh nhân được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí KCB cao vượt mức chi trả của BHYT. Tổng kinh phí quỹ đã chi cho người bệnh thuộc diện hỗ trợ tính đến 30/10/2016 là trên 5,3 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện và cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho người nghèo tại Thái Nguyên, Quỹ KCB cho người nghèo đã được triển khai kịp thời và hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có tồn tại, vướng mắc như: chưa quy định rõ mức hỗ trợ đối với đối tượng mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh mà người bệnh không có khả năng chi trả… Hiện nay, quỹ chưa vận động được các nguồn xã hội hóa nên kinh phí còn eo hẹp, đối tượng hỗ trợ rộng, thường xuyên có sự biến động, chưa hỗ trợ chi phí quản lý, vận hành quỹ, chi phí cho in biểu mẫu thanh toán cao gây khó khăn trong việc xây dựng dự toán. Một số cơ sở y tế triển khai hoạt động hỗ trợ của quỹ đến đối tượng thụ hưởng còn chậm. Việc xác định đối tượng được hỗ trợ chưa đúng, chưa thống nhất: có đơn vị thực hiện theo Quyết định 1049/QĐ-TTg, có đơn vị lại căn cứ theo Quyết định số 204/QĐ-TTg.

         Để thực hiện hiệu quả hơn Quỹ KCB cho người nghèo, trong những năm tới Sở Y tế đề xuất, kiến nghị hỗ trợ chi phí quản lý, vận hành Quỹ cho các đơn vị; Làm rõ hơn chính sách hỗ trợ tiền đi lại cho đối tượng thụ hưởng. Rà soát, thu hẹp đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ KCB cho người nghèo, không để trường hợp người có mức sống cao được nhận kinh phí trong khi một số người nghèo vẫn chưa được hưởng lợi từ chính sách do nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Tags:

Share This Post