Phối hợp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

 

PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Thực hiện công văn 268/SYT-NVY ngày 30/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh có nhiều ca bệnh lây nhiễm chủng mới của virus SARS-CoV2 trong cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Phú Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những người từ ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh trở về. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt tình hình sức khỏe đối với những trường hợp tiếp xúc gần, có liên quan đến các ca bệnh trở về từ vùng dịch. Tổ chức lấy mẫu đối với tất cả các trường hợp F1, F2. Tăng cường tuyên truyền đến tất cả người dân trở về từ vùng dịch đến Trạm Y tế xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện thực hiện khai báo y tế.

 

( Thực hiện lấy mẫu F2 tại xã Bảo Lý)

 

 

Tags:

Share This Post