Nghiên cứu khối mỡ cơ thể của thanh niên 19-25 tuổi

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ khối mỡ ở thanh niên bình thường 19-25 tuổi bằng phương pháp phân tích điện trở sinh học và xây dựng công thức dự đoán tỷ lệ khối mỡ ở người bình thường.Đối tượng nghiên cứu gồm 549 người bình thường trong đó có 292 nam và 257 nữ, tuổi từ 19 đến 25. Tuổi trung bình 21,48 ± 1,91.

Tags:

Share This Post