HUYỆN PHÚ BÌNH TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID 19

Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2021 thực hiện Công văn số 1185/SYT-NVY ngày 14/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trung tâm Y tế huyện Phú Bình phối hợp Phòng Y tế triển khai và tập huấn quy trình tiêm chủng vắc xin phòng Cocid 19 cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19;  Chỉ huy khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; Lãnh đạo, toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế và bệnh viện đa khoa Phú Bình; và cán bộ tham gia thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm chủng cố định của bệnh viện đa khoa Phú Bình, Trạm y tế các xã, thị trấn (đã có chứng chỉ an toàn tiêm chủng). Sau khi tập huấn Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí cho các
đối tượng theo Nghị Quyết số 21/2021/NQ-CP và theo hướng dẫn tại Công văn số 165/DP-TC ngày 02/3/2021 của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19. Thực hiện tiêm chủng 910 liều vắc xin AstraZeneca để phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch theo thứ tự ưu tiên gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tình nguyện viên, phóng viên, nhân viên ngoại giao…); Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Tags:

Share This Post