Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu.

Khám sức khỏe
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu.

STT

Tên đơn vị

1

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2

Bệnh viện Quân Y 91

3

Bệnh viện A

4

Bệnh viện C

5

Bệnh viện Gang thép

6

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

7

Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ

8

Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai

9

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ

10

Phân viện Trại Cau thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ

11

Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên

12

Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa

13

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

14

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương

15

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

16

Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Hà – Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú

17

Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Hà – Bệnh viện đa khoa Việt Bắc 1

18

CTCP- Bệnh viện Quốc Tế

19

CTCP- Bệnh viện đa khoa Trung tâm

20

Phòng khám đa khoa Việt Bắc

21

Phòng khám đa khoa Minh Đức

22

Phòng khám đa khoa Hà Nội – Thái Nguyên

23

Phòng khám đa khoa Trường CĐ Y tế Thái Nguyên

24

Phòng khám đa khoa Quốc Đạt

25

Phòng  khám đa khoa Thi Vân

26

Phòng khám đa khoa Thái Nguyên

27

Phòng khám đa khoa – Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

28

Trung tâm y tế thành phố Sông Công

29

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

 

Tags:

Share This Post