Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp II.

STT

Tên đơn vị

1

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2

Bệnh viện A

3

Bệnh viện C

4

Bệnh viện Gang thép

5

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

6

Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ

7

Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai

8

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ

9

Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên

10

Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa

11

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

12

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương

13

CN Công ty TNHH Hoàng Hà – Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú

14

CTCP- Bệnh viện Quốc Tế

15

CTCP- Bệnh viện đa khoa Trung tâm

16

Phòng khám đa khoa Việt Bắc

17

Phòng khám đa khoa Minh Đức

18

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

19

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh

20

Trung tâm Y tế huyện Định Hóa

21

Trung tâm Y tế huyện Đại Từ

22

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên

23

Trung tâm y tế thành phố Sông Công

24

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

Tags:

Share This Post