Đăng vào Thứ tư, ngày 27/12/2017
Bảng giá các xét nghiệm


Ban biên tập
(Trung tâm Y tế huyện Phú Bình)