Đăng vào Thứ tư, ngày 21/09/2016
Tỷ lệ hút thuốc lá tại nước ta có xu hướng giảm
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao, nhưng mức thuế đánh vào các sản phẩm thuốc lá vẫn còn ở mức thấp, chỉ bằng 41,6% giá bán lẻ. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp nhằm làm giảm tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam cũng như giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra, và 2 trong số những mốc quan trọng đó là Việt Nam đã tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá vào năm 2003 và thực thi Luật PCTH thuốc lá từ năm 2013, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng sử dụng thuốc lá tại nước ta, Việt Nam đã tham gia chương trình Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (gọi tắt là điều tra GATS) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Quỹ CDC Foundation, Đại học Y tế công cộng Jonhs Hopkins Bloomberg phối hợp với Bộ Y tế tổ chức. Tại nước ta, điều tra GATS được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2010, qua đó những kết quả điều tra đã cung cấp những thông tin quan trọng cho việc vận động xây dựng và thực hiện chính sách phòng chống tác hại thuốc lá.

Để cập nhật các thông tin về PCTH thuốc lá tại Việt Nam, điều tra GATS lần thứ hai được tiến hành trong năm 2015 nhằm đánh giá thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá ở người trưởng thành trên 15 tuổi, hỗ trợ đánh giá tiến độ và đinh hướng cho xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp trong thời gian tới.

Qua kết quả công bố tại Hội thảo Phổ biến kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội cho thấy, năm 2015 Việt Nam có 22,5% dân số trên 15 tuổi đang hút thuốc lá, tương đương với 15,6 triệu người, giảm 1,3% so với kết quả điều tra năm 2010 (trong đó, 45,3% nam giới hút thuốc lá, chỉ có 1,1% nữ giới hiện còn hút thuốc). Đối với sản phẩm thuốc lá điếu, tỷ lệ hút ở cả nam và nữ giảm từ 19,9% xuống 18,2%. Tại khu vực thành thị tỷ lệ hút thuốc chung giảm từ 23,3% xuống 20,6%; trong đó tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 47,7% xuống 42,7%. Tỷ lệ hút thuốc lá điếu của cả nam và nữ ở khu vực thành thị giảm từ 22% xuống 18,8%. Sự giảm đáng kể tỉ lệ hút thuốc ở nhóm nam giới tại khu vực thành thị cho thấy thành công bước đầu của công tác truyền thông về tác hại thuốc lá, về các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá sau 3 năm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực. 

Tuy nhiên, Điều tra cũng cho thấy, mặc dù có xu hướng giảm nhưng với tỷ lệ 45,3% nam giới hút thuốc thì Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới. Bên cạnh đó,trong khi tỷ lệ hút thuốc ở khu vực thành thị giảm thì ở khu vực nông thôn lại không có sự thay đổi. Tỷ lệ hút thuốc thụ động tuy có giảm rõ rệt tại hầu hết địa điểm công cộng như tại nơi làm việc giảm 13,3% (từ 55,9% xuống 42,6%); trên phương tiện giao thông công cộng giảm 15% (từ 34,3% xuống còn 19,4%) nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức cao (tại nhà là 62%, tại nơi làm việc là 42%; trong nhà hàng là 80%).

Điều tra GATS 2015 cũng cho thấy sau khi điều chỉnh lạm phát, giá trung bình của một bao thuốc 20 điếu có xu hướng giảm (12.700 đồng/bao năm 2010 và 11.819 đồng/bao năm 2015). Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng do một số khó khăn như: Thuốc lá là sản phẩm gây nghiện, lại được bày bán khắp nơi, mọi người đều dễ dàng có thuốc lá hút; ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc nơi công cộng của nhiều người còn chưa tốt; người không hút thuốc cũng chưa dám lên tiếng nhắc nhở hành vi hút thuốc không đúng nơi quy định; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá còn chưa được thường xuyên. 


Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam có xu hướng giảm, nhưng vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực


Trong thời gian tới, để tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam tiếp tục đưa ra những giải pháp, trong đó tăng cường thực thi quy định môi trường không khói thuốc tại khu vực trong nhà và các địa điểm công cộng như: nhà hàng, quán bar, quán trà, cà phê nhằm giảm tiếp xúc thụ động với khói thuốc; thực hiện các chính sách PCTHTL toàn diện; tăng thuế và giá các sản phẩm thuốc lá; tăng cường thực thi các biện pháp cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá. Đặc biệt là tăng cường các hoạt động truyền thông để duy trì và nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và hướng tới thay đổi hành vi của người hút thuốc, đặc biệt trú trọng khu vực nông thôn. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá để khuyến khích và giúp người hút thuốc từ bỏ sử dụng các sản phẩm của thuốc lá ./.

Hà Hải
(Trung tâm TT&GDSK)