TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ BÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019   |  TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ BÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019   |  TRẠM Y TẾ Xà BÀN ĐẠT PHỐI HỢP VỚI BỆNH Xà TRƯỜNG QUÂN SỰ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CỦA Xà  |  TRẠM Y TẾ Xà BÀN ĐẠT KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2018
 TRANG CHỦ   >  GIỚI THIỆU  >  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Đăng vào Thứ hai, ngày 25/12/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phú Bình

Ảnh: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Phú Bình


I. Ban giám đốc

 STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
 1 Triệu Văn Thu Giám đốc Thạc sỹ
 2 Dương Thị Bay Phó Giám đốc Bác sỹ CKI

II. Các khoa phòng chuyên môn

1. Phòng TCHC-KH-TV:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
c) Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
đ) Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ tên
 Chức vụ
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Nguyễn Bình Tâm Trưởng phòng Đại học/điều dưỡng - Phụ trách chung
 2 Vũ Thị Luyến Phó phòng CN kinh tế - Phụ trách kế toán - Tài vụ
 3 Trần Minh Tuấn Nhân viên     Y sỹ TH

 - Hành chính quản trị; Thư kí sức khỏe tâm thần; Cai nghiện cộng đồng + ANTT, PCCN, chỉ đạo tuyến xã Thượng Đình

 4 Vũ Thị Hạnh Nhân viên Dược sỹ TH - Phụ trách bộ phận dược - Cung ứng thuốc
 5 Nguyễn Trung Hiếu Nhân viên Dược sỹ TH - Phụ trách bộ phận dược - Cung ứng thuốc
 6 Vũ Thị Tâm Nhân viên CĐ tin học - Công nghê TT- quản lý phần mềm
 7 Nguyễn Đức Tùng Nhân viên Bác sỹ YHDP - Phụ trách kế hoạch
 8 Dương Thị Loan Nhân viên CĐ tin học - Văn thư
 9 Dương Văn Điệp Nhân viên Lái xe - Lái xe; Sửa chữa điện nước
 10 Nguyễn Văn Thịnh Nhân viên
 Đại học
 - Kế toán

2. Phòng Truyền thông:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế;
b) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện;
c) Thực hiện tư vấn sức khoẻ cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ tên
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Nguyễn Văn Dưỡng Bác sĩ CKI - Quản lí chung; Phụ trách chương trình tiểu đường, huyết áp
 2 Dương Thị Phương Y sỹ- Phụ trách thu thập thông tin
- Tổ chức truyền thông
- Giảng dạy, tập huấn
- Quản lí, chỉ đạo chương trình y tế lao động
- Đào tạo cho y tế thôn bản
- Giám sát, chỉ đạo xã được phân công

3. Khoa KSDB HIV/AIDS

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;
b) Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện;
c) Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn huyện trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;
d) Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;
đ) Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;
e) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn huyện;

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ và tên
Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Phạm Việt Hùng Bác sỹ Trưởng khoa
 2 Bùi Quốc Doanh Y sỹ  
 3 Dương Đức Thiện ĐD TC 
 4 Vũ Thị Kiều Minh Y sỹ  
 5 Dương Văn Đồng  Bs YHDP  

4. Khoa ATVSTP:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;
b) Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện;
c) Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
d) Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.
đ) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện;

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ và tên
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Dương Văn Phong Bác sỹ
 Trưởng khoa
 2 Vũ Thị Kiều Chang Y sỹ
 
 3 Dương Trọng Khánh Y sỹ
 

5. Khoa Y tế Công cộng:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;
b) Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;
c) Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;
đ) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ tên
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Lê Duy Lưu Y sỹ TH- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động chuyên môn của cán bộ, nhân viên trong khoa.
- Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng thuộc đơn vị để thực hiện tốt công việc liên quan cũng như công việc của đơn vị.
- Phụ trách chương trình y tế học đường, chương trình phòng chống bệnh không lây
 2 Dương Hữu Nhu Y sỹ TH- Chịu trách nhiệm về số liệu, công tác báo cáo, thông kê về hoạt động chương trình vệ sinh môi trường
- Chịu trách nhiệm về số liệu, công tác báo cáo, thông kê về hoạt động chương trình vệ sinh lao động
 3 Nguyễn Ngọc Ân Y sỹ TH - Hiện tại đang đi học nên không phụ trách chương trình nào.

6. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và đánh giá thực trạng sức khoẻ sinh sản trong huyện;
b) Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
c) Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
d) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ tên
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Dương Thị Hạnh Điều dưỡng TH- Quyết toán thuốc, vật tư KHHGĐ
- Chỉ đạo giám sát xã
 2 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ hộ sinh Trung học - Thư ký chương trình phòng chống SDD trẻ em
 3 Hoàng Thị Quyên Y sĩ -Báo cáo sử dụng thuốc
- Vật tư SKSS
-Chỉ đạo, giám sát tại xã

7. Khoa Xét nghiệm:

- Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm và y tế tuyến xã; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;
b) Phối hợp với Khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn huyện để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;
c) Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Danh sách cán bộ:

 STT Họ tên
 Trình độ chuyên môn
 Nhiệm vụ
 1 Hoàng Thị Tơ KTVXN  
 - Xét nghiệm lao, HIV, sốt rét, VSATTP trên địa bàn.
 2 Lương Thị Văn Minh KTVXN
 - Xét nghiệm lao, HIV, sốt rét, VSATTP trên địa bàn.


 

Ban biên tập
(Trung tâm Y tế huyện Phú Bình)
Tên cơ sở cấp phát thuốc Methadone
Các cơ sở điều trị Methadone
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu.
Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp II.
Kỹ năng biên tập tin bài đăng trên trang thông tin điện tử Sở Y tế
Thể lệ cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng xã hội
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đợt II năm 2021 (Số VB: 128/KH-TTYT, Ngày ban hành: 14-06-2021)
Công văn v/v tiếp tục thực hiện công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 (Số VB: 307/TTYT-KSBT, Ngày ban hành: 10-06-2021)
Công văn về việc thực hiện các ly y tế đối với các trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm COVID-19 (Số VB: 300/TTYT-KSBT, Ngày ban hành: 08-06-2021)
Kế hoạch phòng chống ngộ độc do nấm độc và các yếu tố tự nhiên năm 2021 (Số VB: 49/KH-TTYT, Ngày ban hành: 11-03-2021)
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (Số VB: 116/TTYT-KSBT, Ngày ban hành: 10-03-2021)
Truy cập hôm nay 13
Tổng lượt truy cập 87481
Đang truy cập 10

Trang chủGiới thiệuThư việnThông báoThống kê Y tếSiteMap
Trung tâm Y tế huyện Phú Bình
Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ: 0208.3867279
Bản quyền thuộc: Trung tâm Y tế huyện Phú Bình
Email: phubinhtnttyt@gmail.com
Ghi rõ nguồn từ "Trung tâm Y tế Phú Bình" khi phát hành lại thông tin từ website này